Český optický klastr pořádá první letošní workshop, tentokrát na téma „Handheld optics – trendy a potřeby ozbrojených složek.

Cílem workshopu, který se bude konat 24. 3. 2020 od 9:30 hod. v Kongresovém sále Krajského úřadu Olomouckého kraje je seznámení aktérů výzkumu a vývoje optických přístrojů pro ruční zbraně s hlavními trendy a potřebami uživatelů z řad ozbrojených složek. Dále představení výzkumných, vývojových a výrobních možností firem, působících v této oblasti, a diskuze o možnostech spoluprací.

Workshop bude rozdělen do dvou tematických bloků z oblasti optiky pro ruční zbraně:

  • TRENDY A POTŘEBY OZBROJENÝCH SLOŽEK
  • MOŽNOSTI ČESKÉHO PRŮMYSLU

V rámci prvního bloku vystoupí zástupci Armády České republiky, Ministerstva obrany a Policie České republiky, kteří budou prezentovat potřeby ozbrojených složek v oblasti optiky u ručních zbraní. V závěru úvodního bloku pak zástupce firmy České zbrojovka a.s. představí zkušenosti s požadavky ozbrojených složek v České republice i ve světě.

Druhý blok bude zaměřen na prezentace nových technologií a možností spolupráce s ozbrojenými složkami od zástupců obchodních společností, které se zabývají výrobou optických přístrojů nebo komponentů pro optické systémy.

V případě zájmu o účast prosíme o registraci nejpozději do čtvrtka 12. 3. 2020, přes níže uvedený registrační formulář.

Registrační formulář naleznete zde: Registrační formulář

Program workshopu naleznete zde: Program