Na členské schůzi 24. června 2020 byli do Českého optického klastru přijati dva noví členové – společnosti SQS vláknová optika a.s. a Vrgineers, Inc..

Společnost SQS Vláknová optika a.s. je český výrobce optických vláknových a optoelektronických komponentů a přesných mechanických dílů. SQS poskytuje řešení optických, optoelektronických a mechanických komponentů pro aplikace v různých přístrojích, zařízeních a systémech napříč průmyslovými odvětvími včetně řešení pro náročná provozní prostředí pro telekomunikace, podmořské přenosové systémy, laserovou techniku, letectví, obranu, energetiku, těžební průmysl, dopravu, automobilový průmysl nebo zdravotnictví.

Společnost Vrgineers, Inc. / Virtual Reality Engineers se zabývá výrobou a vývojem brýlí pro virtuální realitu a optika je nedílnou součástí vývoje jejich produktu. Jak konstrukce a montáž, tak i vývoj brýlí probíhá v České republice. Vrgineers se těší nejen na navázání bližšího kontaktu s českými firmami v optickém průmyslu, ale zároveň je připravena přispět k jeho rozvoji. Od členství v Českém optickém klastru očekává nové kontakty a získání cenných zkušeností.

Těšíme se spolupráci.

Jiří Herinek
Author: Jiří Herinek