Po delší přestávce, způsobené koronavirovou krizí, uspořádal Český optický klastr dne 24. 6. 2020 v Olomouci  první letošní workshop.

Tématem workshopu, nazvaného „Pilíře a budoucnost optiky nejen České republice“ byly přednášky a diskuse nad budoucím směřováním a výhledy oboru optika nejen v České republice, ale i v globálním měřítku. Akci zahájil krátkým přivítáním účastníků předseda Českého optického klastru RNDr. Jiří Nuc. Poté si vzal slovo místopředseda  Mgr. Petr Přikryl, který shrnul cíle a přínosy Českého optického klastru a představil posluchačům systém fungování jednotlivých pilířů klastru. V následujícím programu pak přední odborníci představili nejen současný stav, ale zejména předpoklad budoucího vývoje oboru optika v přednáškách, které zaštiťovaly jednotlivé pilíře Českého optického klastru.

Přehled přednášek:

  • Cíle, přínosy a pilíře činnosti Českého optického klastru

Mgr. Petr Přikryl; Český optický klastr, z.s..

  • Výzkum, inovace a budoucnost: INDUSTRIÁLNÍ A SPOTŘEBNÍ OPTIKA

Ing. Jiří Vlk; Meopta – optika, s.r.o.

           Prezentaci z přednášky naleznete zde.

  • Výzkum, inovace a budoucnost: VOJENSKÁ OPTIKA

Mgr. Vladimír Chlup; Pramacom-HT, spol. s r.o.

  • Výzkum, inovace a budoucnost: SVĚTELNÁ TECHNIKA

Marek Halouzka; Hella Autotechnik Nova, s.r.o.

  • Výzkum, inovace a budoucnost: LASEROVÉ TECHNOLOGIE A APLIKACE

Ing. Tomáš Mocek, Ph.D.; Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. – Laserové centrum HiLASE

          Prezentaci z přednášky naleznete zde

  • Výzkum, inovace a budoucnost: ELEKTRONOVÁ MIKROSKOPIE

Ing. Ilona Müllerová, DrSc.; Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.

          Prezentaci z přednášky naleznete zde

Workshop Pilíře a budoucnost optiky

Po oficiální přednáškové části následovala diskuse nad prezentovanými tématy, aktuální situací v oboru i předpoklady budoucího vývoje.Workshop Pilíře a budoucnost optiky

Workshop nabídl účastníkům nejen možnost poslechnout si velmi zajímavé prezentace od špičkových odborníků z oblasti optiky, ale prostor se našel i na tolik důležitou součást každé takové akce – setkání a vzájemné debaty nad odbornými tématy a možnost vzájemného setkání zástupců vysokých škol, výzkumných pracovišť a komerčních subjektů.

Děkujeme všem přítomným za účast a těšíme se na setkání při další akci, pořádané Českým optickým klastrem.

Workshop Pilíře a budoucnost optiky Workshop Pilíře a budoucnost optiky