V lednu letošního roku zahájil činnost německý Photonics HUB. Dr. Jiří Nuc, předseda Výkonné rady, se 11. dubna účastnil jednání Photonic HUBu, na kterém byl náš klastr a jeho členové pozváni na Photonics Hub Event, který se bude konat při výstavě Laser World of Photonics 25. – 26. června 2019.

Více informací o akci Photonics Hub International Get Together 25. 6. 2019 najdete v přiložené přiložené pozvánkce. Akce Photonics Hub Evening Event 26. 6. 2019, která je pouze pro management klastrových organizací, se zúčastní předseda výkonné rady Optického klastru dr. Jiří Nuc.

Uskupení Photonics HUB vzniklo 25. září 2018 spojením dvou velkých optických klastrů: Optence a Bayern Photonic s téměř 200 členy převážně z Německa, ale také z České republiky, Švýcarska nebo Rakouska. Od ledna letošního roku byly spuštěny pracovní skupiny zaměřené na témata zpracování obrazu, hluboké ultrafialové záření, laserové technologie, LED technologie,  měřící techniku, optiku, design a simulace.

Budeme se snažit zapojit do této sítě a přinést našim členům nové kontakty a příležitosti.
Jiří Herinek
Author: Jiří Herinek