Dne 22. 5. 2019 uspořádal Český optický klastr v kongresovém sále krajského úřadu v Olomouci workshop na téma „Digitální technologie v optice“. Akce se účastnili nejen současní a čerstvě přijatí členové Českého optického klastru (Ray Service, Thermo Fisher, VUT Brno a Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR), ale také další zájemci.

První blok přednášek začal úvodním slovem předsedy Českého optického klastru, dr. Jiřího Nuce. Následně byly představeny společné výzkumně-vývojové projekty, kterých se účastní členové klastru: Národní centrum kompetence – Centrum elektronové a fotonové optiky (CEPO) a Centrum kompetence – Centrum digitální optiky.

Druhý blok byl plný odborných přednášek k projektu Centrum digitální optiky: přednášky na téma pokročilé metrologie Shack-Hartmannových senzorů, holografické mikroskopie, simulace optických systémů a další.

Závěrečný blok byl věnován rozpoznávání a zpracování obrazu – strojovému vidění. Velmi zajímavé byly i video ukázky z praktického nasazení těchto systémů ve výrobě.

Následovala diskuse a networking zakončený společnou večeří.

Kompletní program workshopu

Úvodní slovo – rozvoj aktivit Českého optického klastru – Jiří Nuc, Český optický klastr, z. s.
Představení Národního centra kompetence – Centrum elektronové a fotonové optiky (CEPO) – Bohdan Růžička, Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Optická metrologie ve spolupráci s CEPO – Josef Lazar, Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Představení Centra kompetence – Centrum digitální optiky – Petr Přikryl, Meopta – optika, s.r.o.
Optické prvky z nestandardních materiálů ve vývojových projektech společnosti Meopta – optika – Pavlína Provazníková, Meopta – optika, s.r.o.
Optoelektronické systémy ve vojenských rádiových sítích- Filip Chlup, Pramacom-HT, spol. s r. o.
Vývoj pohonů pro polohování optických prvků – Radek Jánský, ZEBR, s.r.o.
Pokročilá metrologie Shack-Hartmannových senzorů – Bohumil Stoklasa, Univerzita Palackého v Olomouci
Multifyzikální simulace optických systémů – Petr Tichý, České vysoké učení technické v Praze
Holografická mikroskopie s využitím geometrické fáze – Radim Chmelík, Vysoké učení technické v Brně
Rozpoznávání obrazu na Fakultě strojní ČVUT v Praze – Jan Hošek, České vysoké učení technické v Praze
Perspektivní směry v oboru počítačového zpracování obrazu – Ota Zapletal, Eola s.r.o.
Difrakční optické struktury pro senzoriku a komunikace – Radim Šifta, Network group, s.r.o.

Jiří Herinek
Author: Jiří Herinek