Dne 22. 5. proběhla v prostorách krajského úřadu v Olomouci členská schůze Českého optického klastru. Zasedání bylo zahájeno RNDr. Jiřím Nucem a následně řízeno místopředsedou výkonné rady Mgr. Petrem Přikrylem. Ten členy informoval o hospodaření spolku za rok 2018 a seznámil je se zněním Výroční zprávy, dále informoval o akčním plánu na rok 2019 a jeho rozpočtu.

Bylo rovněž schváleno přijetí čtyř nových členů, a to Ray Service, a.s., Thermo Fisher Scientific Brno s.r.o., Vysoké učení technické v Brně a Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, čímž byla členská základna navýšena na 18 členů.

Příští zasedání členské schůze bylo schváleno na 20. listopadu 2019 na pracovišti Fyzikálního ústavu AV ČR (pracoviště HiLase). Po členské schůzi následoval odborný workshop „Digitální technologie v optice“.

Jiří Herinek
Author: Jiří Herinek