Český optický klastr ve spolupráci s výzkumným centrem CEITEC a německými partnery Max Planck Institute a Organic Electronics Saxon uspořádal workshop z oblasti moderní mikroskopie a korelativní charakterizace materiálů, který navazuje na úspěšnou akci na toto téma, která se konala v říjnu loňského roku v Brně.

Workshop  Correlative Materials Characterization 2022 se uskutečnil na Max Planck Institutu v  Drážďanech ve dnech 13. – 14. 10. 2022

Setkání zhodnotil manažer klastru Petr Přikryl: „Spolupráce s německými partnery a vůbec možnost setkání uspořádat na tak významné vědecké instituci jako Max Planck je jedinečnou zkušeností a pro Český optický klastr i další příležitostí pro rozvoj mezinárodní spolupráce. Jedno z hlavních témat aplikace korelační charakterizace materiálů v polovodičovém průmyslu a v mikrobiologii jsou v dnešní době vysoce aktuální oblasti. Vysoká kvalita přednášek, účast významných zástupců z institucí, univerzit a firem z celé Evropy jsou důležitým faktorem pro setkání odborné komunity. Úspěch akce je potvrdil fakt a zájem, že tento workshop bude opět příští rok a to v Brně.“

Více informací včetně programu naleznete na webové stránce akce:

Correlative Materials Characterization 2022