V rámci programu konference LASER 62 pořádá Český optický klastr setkání pilíře Laserové technologie a aplikace. Setkání se uskuteční v hotelu Galant v Lednici dne 11.11.2022 od 10.00 hod.

Veškeré informace k setkání pilíře (program aj.) naleznete zde:

Pozvánka na setkání pilíře Laserové technologie a aplikace

Pozvánku na konferenci LASER 62 naleznete zde:

Pozvánka na konferenci LASER 62 – Český optický klastr (optickyklastr.cz)