Inovace v automobilové osvětlovací technice a optických přístrojích pro účely obrany, výzkum v oblasti Ramanovy spektroskopie či kvantové optiky, ale také možnosti studia oboru optika. To vše bylo představeno více než čtyřiceti účastníkům workshopu pořádaného Českým optickým klastrem ve spolupráci s Inovačním centrem Olomouckého kraje (ICOK).

Workshop Optika jako HI-TECH obor proběhl dne 9. 11. 2022 na půdě Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (UPOL) za účasti vědců i zástupců firem prezentujících některé z excelentních výzkumných a inovačních výsledků v oblasti optiky.

Účastníky workshopu nejprve přivítal místopředseda výkonné rady Českého optického klastru Petr Přikryl a poté se postarali o úvodní slovo náměstek hejtmana Olomouckého kraje Jan Šafařík a vedoucí katedry optiky Univerzity Palackého v Olomouci Jaromír Fiurášek. Přednáškovou část zahájil zástupce ICOK Martin Ohlídal zajímavou prezentací, která se věnovala výsledkům analýzy prokazující důležitost oboru optika pro region.

Program workshopu byl rozdělen do dvou přednáškových bloků. V prvním bloku zaměřeném na vědu a vzdělávání v optice byli účastníci seznámeni se studijními programy katedry optiky, ale také některými vědeckými úspěchy, vybavením speciálních laboratoří a hlavními směry výzkumu v optice. A to jak v rámci Univerzity Palackého v Olomouci, tak i ve Společné laboratoři optiky UPOL a Fyzikálního ústavu AV ČR. Zmíněn byl i jeden z mimořádných výsledků výzkumné a vývojové spolupráce UPOL se společnostmi ZEBR a Meopta-optika, unikátní Ramanův spektrometr.

V dalším bloku představilo svůj výzkum a vývoj inovačních produktů v oblasti optiky celkem šest firem. A to Meopta – optika, PRAMACOM-HT, ZEBR, Hella Autotechnik Nova, ZKW Automotive Engineering CZ a Plastic Omnium Lighting, jejíž součástí se před několika týdny stala společnost Varroc Lighting Systems.

Program workshopu byl zakončen exkurzí do optických laboratoří v budově Přírodovědecké fakulty UPOL a expozic vojenské optiky a tří prezentujících firem působících v oblasti vývoje automobilové osvětlovací techniky.

„Dnešní představení špičkové spolupráce firem, veřejného sektoru a vzdělávacího sektoru v celém hodnotovém řetězci oboru optika potvrdilo, že optika je high-tech obor s budoucností a důležitostí pro region. Základem rozvoje našeho oboru je spolupráce, která navíc funguje i po lidské stránce. Tato akce se dá považovat za úspěšné završení prvních pěti let existence Českého optického klastru. Klastr tehdy vznikl i za podpory Olomouckého kraje a jejího inovačního centra, ještě pod původním názvem OK4Inovace, dnes ICOK, jež bylo partnerem akce. V současnosti má náš klastr již 34 členů a to z celého Česka, přihlášky dalších zájemců o členství jsou právě v procesu. Dále se tedy rozrůstáme, rozšiřujeme naše aktivity, které jsou celorepublikové a dnes již také mezinárodní.“ zhodnotil úspěšnou akci manažer Českého optického klastru Mgr. Petr Přikryl.

Optika je tradičně silnou doménou specializace v Olomouckém kraji. Celkový obrat domény v kraji činí 19 miliard korun. Český optický klastr bude slavit v prosinci 5 let od svého založení, a právě některé zúčastněné významné firmy z regionu a Univerzita Palackého v Olomouci stály u zrodu klastru v roce 2017.

Videozáznam z workshopu naleznete zde:

Workshop Českého optického klastru: Optika jako HI-TECH obor – YouTube

Prezentace z workshopu naleznete zde:

ICOK

Katedra optiky UPOL

Společná laboratoř optiky UP a FZÚ AV ČR

Plastic Omnium Lighting

FORVIA – HELLA

PRAMACOM-HT

ZKW

ZEBR

Meopta