Dne 17. 10. 2023 proběhl společný workshop Českého optického klastru a Autoklastru „Optika jako HITECH“. Workshop se konal na půdě Moravskoslezského inovačního centra (MSCI) v moderním konferenčním sále Viva.  Cílem bylo představit optiku jako moderní a multidisciplinární obor, představit vývojové a výrobní možnosti členů klastru a podpořit tak nové spolupráce.

Skoro 40 účastníků z řad firem a škol nejdříve přivítali manažeři Českého optického klastru – Mgr. Petr Přikryl a Autoklastru – Ing. Libor Dobeš. Poté se postaral o úvodní slovo pan Pavel Csank z Moravskoslezského inovačního centra, který zajímavou prezentací přiblížil možnosti spolupráce s MSIC.

Poté přišla na řadu část přednášek o Automobilové osvětlovací technice od firem Forvia – Hella Autotechnik Nova s.r.o., Plastic Omnium Lighting a ZKW Automotive Engineering CZ s.r.o.

Další část workshopu se věnovala Trainee programu v Hella Autotechnik Nova, Výzvám a novým trendům v automobilovém průmyslu, Optice na VŠB-TU Ostrava a Laserovému čištění v Automotive.

Program workshopu byl zakončen exkurzí do laboratoří Autoklastru, kde tři prezentující firmy, působící v oblasti vývoje automobilové osvětlovací techniky předváděli své výrobky (Forvia – Hella, Plastic Omnium Lighting a ZKW Automotive Engineering), a účastníci zavítali do prostor IdeaHubu, což je sdílené vývojové centrum, kde pod vedením zkušených pracovníků pracují především studenti.  Více o IdeHub naleznete zde: IdeaHUB

Poděkování míří na spoluorganizátora workshopu Autoklastr a také ke všem účastníkům.

Prezentace z workshopu naleznete ZDE

Pozvánku s programem naleznete ZDE