Evropská platforma pro spolupráci klastrů (ECCP) s pověřením Evropské komise ve spolupráci s Národní klastrovou asociací ČR uspořádala v Praze akci nazvanou „Clusters meet Regions“.

Akce se konala ve dnech 23. a 24. října ve Fyzikálním ústavu AV ČR, v.v.i. Při této příležitosti Český optický klastr získal ocenění ZLATÝ KLASTR. Ocenění bylo uděleno za dlouhodobou podporu optického ekosystému v České republice. Tohoto ocenění si velmi vážíme a budeme pokračovat i nadále v naší práci.

Zlatý klastr 2022