Konference LASER 60, která se měla konat v termínu 21. – 23. října 2020 se z důvodů aktuálních vládních opatření, souvisejících s pandemií onemocnění COVID-19 přesouvá. Nový termín je stanoven na 25. – 27. listopadu 2020. Aktuální informace jsou uvedeny na internetových stránkách konference: Konference LASER 60