V prostorách Ústavu přístrojové techniky Akademie věd ČR se ve dnech 6. a 7. října konal dvoudenní workshop, zaměřený na moderní mikroskopii a korelativní charakterizaci materiálů pořádaným Českým optickým klastrem.
Vědecké a odborné špičky z oblasti mikroskopie dva dny diskutovaly o vývoji a směrování tohoto rychle se rozvíjejícího oboru a možností jeho využití v průmyslové sféře a medicíně.
 Součástí programy byla i exkurze v prostorách Ústavu přístrojové techniky AV ČR.
Dvoudenní workshop otevřel řadu témat a nasměřoval firmy i výzkumné instituce k další vzájemné spolupráci.
Podrobnou reportáž z obou workshopů naleznete na níže uvedeném odkazu: Brno představilo nové směry mikroskopie v průmyslu i medicíně – PRŮMYSL.cz
Prezentace z workshopů: