Ve středu 2. 6. 2021 se na půdě Centra HiLase Fyzikálního ústavu AV ČR uskutečnilo úvodní setkání členů 4. pilíře Českého optického klastru – pilíř Laserové technologie a aplikace. Hlavním cílem tohoto premiérového setkání bylo zahájení užší spolupráce mezi zástupci tohoto pilíře. 

Na programu setkání bylo představení konceptu pilířů Českého optického klastru a zejména 4. pilíře – Laserové technologie a aplikace, dále pak  návrh Českého optického klastru (dále jen COC) na jmenování garanta pilíře Laserové technologie a aplikace a představení nové ambasadorky COC. Následně představili jednotliví členové pilíře krátké prezentace k tématu laserových technologií a poté proběhla diskuse o identifikaci základních směrů rozvoje pilíře, definici společných zájmů a strategii.

 

Do pilíře Laserové technologie a aplikace se v rámci Českého optického klastru řadí níže uvedené společnosti a instituce:

 1. Centrum HiLASE– Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
 2. Asphericon s.r.o.
 3. CRYTUR, spol. s r.o.
 4. České vysoké učení technické v Praze
 5. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 
 6. Meopta– optika, s. r. o.
 7. NETWORK GROUP, s.r.o.
 8. SQS Vláknová optika a.s.
 9. Univerzita Palackého v Olomouci
 10. Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR
 11. Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.
 12. VŠB – Technická univerzita Ostrava
 13. TOPTEC – Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.

 

​Zprávu o úvodním setkání přinesly i internetové stránky Centra HiLase, celý článek i s fotoreportáží naleznete zde: Setkání českého optického klastru