Ve dnech 22.-23.3 se v Ostravě konal workshop Czech-Polish Photonics 2023, na kterém se potkali zástupci Českého optického klastru a Polské technologické platformy fotoniky.  Cílem bylo propojit českou a polskou optickou komunitu a dle dostupných ohlasů se cíl podařilo úspěšně naplnit.

Fotografie z workshopu naleznete zde: Fotogalerie Czech – Polish Photonics

Prezentace z workshopu naleznete zde:

Czech Optical Cluster úvodní prezentace

CZ 01 – APPLIC                                                                          CZ 06 – Asphericon

CZ 02 – Crytur                                                                             CZ 07 – Hella Autotechnic

CZ 03 – Lightigo                                                                          CZ 08 Telight

CZ 04 – UPOL                                                                               CZ 09 – ZKW Automotive Engineering

CZ 05 – EVPU Defence                                                               CZ 06 VŠB

PL_00 – Telesystem

PL 01 – Fluence – Ilya Tkachuk

PL 02 – Łukasiewicz IMIF

PL 03 – SHM SYSTEM

PL 04 – SYGNIS SYGLASS_01

PL 05 – SYGNIS SYGLASS_02

PL 06 – VIVO

Workshop zhodnotil manažer Českého optického klastru Petr Přikryl: „Budování optického ekosystému, o který v Česku usilujeme, je založeno na spolupráci nejen v rámci České republiky, ale naše aktivity mají přesah do zahraničí. Právě rozvoj spolupráce se zahraničními optickými klastry může posílit naše vědecko-výzkumné a obchodní aktivity. Jsem velmi rád, že jsme měli možnosti se takto osobně potkat s polskými kolegy. Optika v Česku i v Polsku je silné hi-tech odvětví a je zde zajímavý potenciál spolupráce.“

Propojování optických komunit bude pokračovat ve dnech 19. – 20. 4. 2023 ve Velkých Pavlovicích, kde se bude konat workshop Czech-Austrian photonics.