Poslední ze série odborných workshopů, tentokrát nazvaný „Optika napříč obory a využití virtuální reality“ pořádal Český optický klastr na začátku prosince 2021 v Olomouci. Hlavní tematickou linií akce, která se konala pod záštitou náměstka hejtmana Olomouckého kraje Ing. Martina Šafaříka MBA byla zejména prezentace možností využití optiky napříč obory na konkrétních příkladech vybraných výzkumných, vývojových a výrobních praktických spoluprací a zkušeností členů Českého optického klastru.

„Optika je velmi dynamicky se rozvíjející se oblastí, která intenzivně proniká do všech odvětví průmyslu. Své inovativní produkty a know-how optika uplatňuje v oborech, jako jsou automobilový i armádní průmysl, optomechanické sestavy pro průmyslové aplikace, zdravotnictví, energetika, výzkum, vývoj inovativních materiálů atd. Právě využití optiky napříč obory na příkladu vybraných výzkumných, vývojových a výrobních praktických spoluprací jsme mohli vidět na tomto odborném workshopu. Z těch mnoha příkladů bych vyzvedl úspěšnou spolupráci Univerzity Palackého Olomouc a firem Zebr a Meopta – optika na vývoji Ramanova spektrometru, kde výsledkem je unikátní zařízení.  Fungující lokální ekosystém, účinná podpora komunity a sdílení zkušeností výrazně zvyšují šanci úspěšného přenosu inovací do reálného světa, jak nám ukázal Jan Neuman, ředitel úspěšného start up NenoVision. Český optický klastr chce spojovat a budovat „optický ekosystém“ a myslím, že jsme i tímto workshopem ukázali, že se nám to daří.“ zhodnotil úspěšnou akci místopředseda Českého optického klastru Petr Přikryl.

Tiskovou zprávu z workshopu a podrobné informace naleznete zde: Optika napříč obory a využití virtuální reality

Dokumenty ke stažení:

1. Josef Kapitán – UP Olomouc – Motivace pro vývoj komerčního spketrometru

2. Radek Jánský – Zebr – Spolupráce na vývoji Ramanova spektrometru

3. Filip Chlup – PRAMACOM – Přenos a distribuce obrazových dat ve vojenských sítích

4. Jan Neuman – Nenovision – Vliv inovační strategie

6. Pavel Tuček – HELLA – Technologie a metody automatizované kontroly

7. Kamil Krč – COC – Podpora VaV spoluprací

8. Tomáš Dostál – ICOK – Podpora podnikání

Využití virtuální reality:

9.12.2021_Opticky_klastr_Siemens_VR_AR_prezentace_20211209

9.12.2021_workshop Českého optického klastru – David Pitela Koyo

2021-12-09 Immersive Technologies – XR technologie a jejich využití ve výrobě a logistice